ข้อมูลติดต่อที่อยู่

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
อาคารมังคลาภิเษก 2 ชั้น 6
ถนนราชดำเนินนอกแขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์โทรศัพท์ & E-mail